Strandvandring 2018 og ekstraordinær generalforsamling

Der var pænt fremmøde til strandvandringen, idet 19 personer mødte frem. Strandvandringen foregår hvert år den første mandag i juli.
I år vandrede vi fra havnen og så på kysten og vore anlæg indtil vi nåede slugten. Her drejede vi op til Helenekilde Badehotel, hvor vi fik kaffe, inden vi afholdt ekstraordinær generalforsamling.

 

Til lodsejerne i Sankt Helenekilde Kystsikringslag

Lyngby den 19. juni 2018

Mandag den 2. juli kl. 19.00 afholder Laget:

Strandvandring med efterfølgende

Ekstraordinær generalforsamling.

Strandvandringen:
Vi mødes kl. 19.00 ved stejlepladsen nede i Lejet. Bestyrelsen vil stå klar med en lille forfriskning.

Derefter vandrer vi langs vandet mod Helenekilde Badehotel. Under vandringen vil vi bl.a. se på den nye mole nede i Lejet.

Man kan også køre direkte til hotellet, hvor vi forventer at være kl. 20.00.

 

Den ekstraordinære generalforsamling

Vandringen slutter som nævnt på hotellet, Strandvejen 25. Her vil vi få serveret kaffe/the og kage.

Efter kaffen vil vi afholde en ekstraordinære generalforsamling,

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Nye vedtægter
  3. Budgetoverførsel

Punkt 2. Nye vedtægter

Som nævnt under den ordinære generalforsamling den 21. marts, har Gribskov Kommune bedt os om at ajourføre vore vedtægter. Advokat Niels Gangsted-Rasmussen, Strandvejen 17, har udarbejdet et nyt forslag, som er vedhæftet denne mail. Hvis generalforsamlingen vedtager forslaget, vil vi bede Kommunen, der er Lagets øverste myndighed, godkende forslaget.

Da en vedtægtsændring kræver, at 3/4 af stemmerne er repræsenterede ved den besluttende generalforsamling, og at 3/4 af de fremmødte, der tillige skal repræsentere mindst halvdelen af samtlige parter, stemmer for forslaget, skal vi opfordre alle, der ikke kan deltage den 2. juli, om at fremsende en fuldmagt til Lagets sekretær eller en anden lodsejer, der vil være til stede på den ekstraordinære generalforsamling.

Forslag til fuldmagt tilsendes alle i en separat mail.

Punkt 3. Budgetoverførsel

Bestyrelsen anmoder medlemmerne om at godkende, at det samlede vedligeholdelsesbudget for 2018 og 2019 eventuelt kan benyttes på en gang, i enten 2018 eller 2019. Årsagen er naturligvis, at der er væsentlige besparelser ved kun at skulle etablere byggeplads og adgangsforhold en gang.

Kulturarvstyrelsen og Naturstyrelsen har meddelt os, at Staten ikke kan afse midler til renoveringen af Helene Kilde, herunder en ny bølgebryder foran Slugten. Man vil i stedet søge hjælp hos fonde. Det kan have lange udsigter. Bestyrelsen foreslår derfor, at vi hurtigst muligt renoverer de østligste høfder indenfor budgetterne for 2018 og 2019.

Med venlig hilsen

For Bestyrelsen

Jeanette Steenberg

 

Tilmelding til helenekilde.kystsikringslag@gmail.com, eventuelt pr. telefon 2567 6832 senest torsdag den 28. juni 2018.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *