Renovering af høfde 2 og 3

Vi har nu renoveret både høfde 2 og 3.
Opdateret 30. maj 2019

Vi blev færdige med at renovere høfde 2 (ud for Helene Kilde) inden nytår.

Den gamle høfde blev taget op, og der er lagt fiberdug i bunden, inden der er lagt nye store randsten i bunden.

Derefter blev stenene fra den gamle høfde  lagt tilbage mellem randstenene.

Knap var arbejdet færdigt, før der blev samlet sand ved den renoverede høfde.

Vi har nu også  renoveret høfde 3 efter samme princip som høfde 2. De har nu samme standard som i fordums tid.

Høfde 4 har sten nok, men de skal blot lægges lidt om. Så skulle alle høfder kunne tåle mange års storme igen.

Der arbejdes på høfde 2

Nederste lag sten er lagt i den renoverede høfde 2

Set fra vest. Den fjerneste bølgebryder ligger mellem høfde 2 og 3.
Bemærk at de to høfder stort set ikke er synlige.

Set fra øst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *